was successfully added to your cart.

Pure voda je jedan od sastojaka pure+allure krema.

Pure voda je jedan od sastojaka pure+allure krema. Ona SJAJNO deluje na kožu! Saznajte zašto je tako dobra za vašu kožu.

Pure voda je jedan od sastojaka pure+allure krema.

Voda koju koristimo prolazi kroz vrlo složen proces prečišćavanja kako bi dobila svoju finalnu čistotu i strukturu. Proces purifikacije podrazumeva uklanjanje nečistoća koje su prisutne u svim vodama. Rezultat je PURE voda.
Purifikovana voda ima poseban kvalitet. Nečistoće koje se inače nalaze u vodi se smanjuju na izuzetno niski nivo. Rezultat je voda koja ima bolji kvalitet od izvorskih voda, vode sa česme i filtriranih voda.

Voda sa česme

Voda sa česme vodovoda Srbije varira, njena PPM vrednost čestica je uglavnom vrednosti od 300 do 500, pri čemu ne bi smela da pređe vrednost od 500 PPM.
Voda iz vodovoda je hlorisana da bi bila pogodna za piće, ali hlor nepovoljno utiče na kožu, hlor je isušuje.

Izvorska voda

Izvorska voda podrazumeva prirodnu vodu koja je dopremljena sa izvorišta. Ove vode su obično prijatnog ukusa, međutim one takođe sadrže određene količine nečistih materija.

Filtrirana voda

Različitim filtracionim sistemima koji se primenjuju na tvrdoj vodi postiže se njen kvalitet u vrednosti od okvirno 50 PPM. Takva voda je izuzetne čistoće.

Purifikovana voda

Pure voda je najčistija voda. Postoji veliki broj procesa kojima se postiže takva čistota. Među njima su destilacija, reverzna osmoza, filtracija sedimenata, ozonizacija, i još mnogo toga.
Da bi voda bila purifikovana ona mora da sadrži manje od 10 PPM, odnosno da bude izuzetno čista!

Čistota vode – vrednost PPM

Čistota vode je njen kvalitet, odnosno prisutnost nečistih materija. Sve prirodne vode imaju određenu količinu disosujućih materija, a prečišćavanjem vode dobijamo vodu izuzetnog kvaliteta. Kvalitet vode se meri u PPM jedinicama.
PPM (parts per milion) označava broj disosujućih jedinica koji se nalazi u jednom milionu jedinica.

Radi upoređivanja čistote vode, date su okvirne vrednosti različitih voda (pure vode, filtrirane, izvorske i vode sa čeme).

voda sa česme
300 – 500 PPM

izvorska voda
oko 250 PPM

filtrirana voda
ispod 50 PPM

Pure voda
manje od 10 PPM

Pure voda

Purifikovana voda je najčistija voda. Postoji veliki broj procesa kojima se postiže takva čistota. Među njima su destilacija, reverzna osmoza, filtracija sedimenata, ozonizacija, i još mnogo toga.
Da bi voda bila purifikovana ona mora da sadrži manje od 10 PPM, odnosno da bude izuzetno čista!

SPECIFIKCIJE PURIFIKOVANE VODE

Joni : Otpornost na 25 ° C [MΩ·cm]  >10
Joni : Provodljivost na 25 ° C [μS·cm−1]  <0.1
Ukupno organskog ugljenika / p.p.b . ( mg / l )  <50
Ukupno čvrste materije mg/kg  0.1
Koloidi Silica [μg/ml]  <0.05
Bakterije CFU/ml  <10

krema za lice

Dejstvo PURE vode na kožu

Voda hidrira kožu. Dobra krema treba da sadrži dovoljnu količinu vode da bi vratila vlažnost koži. Koža svoju vlažnost gubi na izuetno visokim i niskim temperaturama, tokom stresnog dana gradskog života, a dodatno sa godinama.
Zbog toga je  PURE voda jedan od osnovnih sastojaka pure+allure krema jer ona hidrira kožu, a time je čini mekom i elastičnom. Vodena faza poboljšava korisnost ostalih sastojaka aplicirane kreme.

Količina vode u kremi može da varira, tako dobijamo kreme koje više ili manje hidriraju, odnosno hrane kožu. Odnos vodene i uljane faze u kremi čini glavni deo njene teksture. Zato PURE voda sa ostalim sastojcima pure+allure krema čini idealnu formulu koja sjajno neguje kožu lica.

| HIDRATACIJA | OMEKŠAVANJE | 

OSTALI SJAJNI SASTOJCI

PURIFIKOVANA VODA je samo jedan od SJAJNIH sastojaka PURE+ALLURE krema.
Uskoro pogledajte ostale sastojke

Budi PURE + ALLURE

PURE GOLD

za osobe mlađe od 40 sa suvom kožom
za osobe starije od 40 godina

PURE SILVER

za osobe mlađe od 40 godina
za osobe starije od 40 sa masnom kožom

GOLD FaceCream

DNEVNA I NOĆNA NEGA [50ml]
ZA SUVU  KOŽU LICA

2,750.00 RSD

PORUCI

SILVER FaceCream

DNEVNA I NOĆNA NEGA [50ml]
ZA NORMALNU ili MASNU KOŽU LICA

2,550.00 RSD

PORUCI

GOLD EyeCream

DNEVNA I NOĆNA NEGA [15ml]
ZA NORMALNU ili MASNU KOŽU OKO OČIJU

1,750.00 RSD

PORUCI

SILVER EyeCream

DNEVNA I NOĆNA NEGA [15ml]
ZA NORMALNU ili MASNU KOŽU OKO OČIJU

1,550.00 RSD

PORUCI

SVIDJA VAM SE ČLANAK? ZNATE JOŠ NEKOGA KOME BI SE DOPAO? PODELITE GA SA PRIJATELJIMA!